GODKJENNINGER

Bedriftene i Norsk Rørallianse innehar sentrale godkjenninger etter plan og bygningsloven og forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett. Disse er høyeste klasse innenfor et bredt spekter av alle typer systemer. Godkjenning dekker prosjektering og utførelse med kontroll innenfor de arbeidsområdene vi normalt arbeider innenfor.

I tillegg har vi en rekke kompetansebevis på våre ansatte som er relatert til spesialområder. Norsk Rørallianse har spesialkompetanse bl.a innen områdene gass, olje, varme- og slukkeanlegg, våtrom, sprinkler, renseanlegg, høytrykksystem, damp, sveising, produktkunnskap osv.

Flere av bedriftene er Miljøfyrtårn-sertifisert og oppfyller bransjevilkårene om miljøvennlig drift.