ENOVATILSKUDDET

Støtten heter Enovatilskuddet og blir rettighetsbasert.

Det betyr at man slipper å søke i forkant, det holder at man oppfyller kravene til dokumentasjon i etterkant.

Enovatilskuddet gjelder både de som eier bolig i dag og de som bygger nytt. Det er kun satt av penger i statsbudsjettet for 2015 så langt, så sluttkundene bør investere i 2015.

Enova

Her er noen av tiltakene som støttes gjennom Enovatilskuddet:

  • Luft-vann: Mellom 10.000,- og 20.000,- kr i støtte
  • Bergvarme: Mellom 20.000,- og 30.000,- kr i støtte
  • Avtrekksvarmepumpe: Mellom 10.000,- og 20.000,- kr i støtte
  • Fjerning av oljefyr eller tank: Opp til 10.000,- kr i støtte
  • Solfanger: Fra 8.000,- kr i støtte
  • Elproduksjon (solceller og vind): Fra 10.000,- kr i støtte

Registrer tiltak her